.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางก…
พฤศจิกายน 04, 2020

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564…
ตุลาคม 30, 2020

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563…
ตุลาคม 30, 2020

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒน…
ตุลาคม 29, 2020

บันทึกการประชุม การทบทวนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

บันทึกการประชุม การทบทวนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564…
ตุลาคม 28, 2020

ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564…
ตุลาคม 27, 2020

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให…
ตุลาคม 20, 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ตุลาคม 20, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และร่วมกิจกรรม "Kick Off"

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ได้ลงพื้นพ่นหมอกควันเพื่อกำจัด…
มิถุนายน 02, 2018

โครงการส่งเสริมบทบาทและเชิดชูผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแดง ประจำปี 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ฯลฯ จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมบท…
เมษายน 11, 2018

โครงการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดห้อ…
เมษายน 04, 2018

มอบให้คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล มอบเงินกองทุนฌาปนกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มอบให้คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล มอบเงินกองทุนฌาปนกิจ เพื่อ…
กุมภาพันธ์ 28, 2018

ทำโรงทานส้มตำ ตำแตง ข้าวเหนียว ทอดหมู ฯลฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกันจัดทำโรงทานส้มตำ ตำแตง ข้าวเหนียว ทอดหมู…
มกราคม 30, 2018

ออกพื้นที่รับซื้อขยะและคัดแยกขยะฯ "ธนาคารขยะรีไซเคิล" หมู่ที่ 4

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้ออกพื้นที่รับซื้อขยะและคัดแยกขยะจากต้นทา…
มกราคม 27, 2018

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมงา…
มกราคม 13, 2018

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 15:56 น.
ด้วย อบต.บ้านแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ราคากลาง 2,100,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 21:28 น.
ด้วย อบต.บ้านแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ราคากลาง 2,100,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 19:35 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง รวม ๘ โครงการ ตามรายการดังต่อไปนี้ ๑. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนเขือง หมู่ที่ ๖ ราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๘ ราคากล…

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า

วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 19:06 น.
ด้วย อบต.บ้านแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ราคากลาง 2,100,000 บาท ตามรายละเอีดยที่แนบมานี้

สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 18:53 น.
ด้วย อบต.บ้านแดง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 136 รายการ ตามรายละเอีดยที่แนบมานี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ::.

.:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ/เดือน ::.

.:: คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้229
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้341
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3548
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3533
mod_vvisit_counterเดือนนี้2480
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13861
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด728124

We have: 25 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 54.234.191.202
 , 
วันที่ 04 ธ.ค. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.