.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเ…
มกราคม 19, 2022

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศ…
มกราคม 19, 2022

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"…
มกราคม 04, 2022

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565…
มกราคม 01, 2022

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการ…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

รายงานผลการดำเนินงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564…
ธันวาคม 27, 2021

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิ…
ธันวาคม 01, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาฯ สมั…
มกราคม 10, 2022

นายกฯ และคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่สำรวจ บุ่งมันปลา ม.10 ต.บ้านแดง, บุ่งกะเดา ม.1 ต.บ้านแดง, วังห่อข้าว ม.9 ต.บ้านแดง

นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน…
มกราคม 06, 2022

ร่วมต้อนรับนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) พร้อมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวก ห่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ…
มกราคม 01, 2022

นายกฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและเปิดจุดอำนวยความสะดวก ห่วง 7 วันอันตราย ทั้ง 4จุด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เต…
ธันวาคม 29, 2021

ร่วมต้อนรับนางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร

นายวัลลภ จำปาศักดิ์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าพนักงาน และลูกจ้างทุก…
ธันวาคม 27, 2021

ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย ให้แก่นายพินิจ ปาลวงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย ให้แก่นายพิน…
ธันวาคม 24, 2021

การส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564)

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าท…
พฤศจิกายน 27, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

[ร่าง] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-07 สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 8-บ้านนาทราย

วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2021 เวลา 16:50 น.
[ร่าง] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-07 สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 8-บ้านนาทรายตำบลบ้านแดง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,249,911.42 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-07 สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 8-บ้านนาทราย

วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:36 น.
ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-07 สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 8-บ้านนาทราย ราคากลาง 10,249,911.42.- บาท

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-05 สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 11-บ้านหนองบัวสะอาด หมู่ที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2021 เวลา 14:04 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-05 สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 11-บ้านหนองบัวสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,600 ตารางเมตร ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,725,670.52 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-03 สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5-บ้านดงยาง

วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2021 เวลา 13:59 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-03 สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5-บ้านดงยาง ตำบลบ้านแดง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,710 ตารางเมตร ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,793,218.74 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-03 สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5-บ้านดงยาง

วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2021 เวลา 11:41 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.126-03 สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5-บ้านดงยาง ตำบลบ้านแดง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,710 ตารางเมตร ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,793,218.74 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ::.

.:: คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้990
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้896
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4553
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7831
mod_vvisit_counterเดือนนี้16442
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20347
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด762433

We have: 3 guests online
IP ของคุณ: 3.85.80.239
 , 
วันที่ 21 ม.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.