อำนาจและหน้าที่ในการบริหาร

  • PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานปลัด

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอำนวยความสะดวกและข้อมูลข่าวสาร
- งานรัฐพิธี ฯลฯ

2. ฝ่ายนโยบายและแผน

- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์องค์กร

3. ฝ่ายกฎหมายและคดี

- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
- งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.
- งานให้คำปรึกษาและคดีแก่ประชาชน

4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานอำนวยการ
- งานป้องกันสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานกู้ภัย

5. งานกิจการสภา

- งานระเบียบข้อบังคับ
- งานประชุมสภา อบต.
- งานประชุมกลุ่มพลังมวลชน
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา

6. งานสวัสดิการสังคม

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

7. งานส่งเสริมการเกษตร

- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

8. งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานอชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานที่ประกอบอาหาร
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานควบคุมโรคและป้องกันโรค
- งานควบคุมโรค
- งานรักษาโรค
- งานควบคุมโรคและป้องกันโรค
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล


 

 

ส่วนกองคลัง

- ฝ่ายการเงิน

- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

- ฝ่ายบัญชี

- งานการบัญชี
- งานการคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดรอง

- ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานจัดซื้อจัดจ้าง

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบการภายใน 30 วัน

- ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 30 วัน

- ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 15 วัน

- ภาษีป้าย

- รับและยื่นแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม

- ชำระภาษีภายใน 15 วัน

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- รับและยื่นแสดงรายการภายในเดือนกุมภาพันธ์

- ชำระภาษีภายใน 30 วัน

- ภาษีบำรุงท้องที่

- รับและยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม

 

- ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายน


ส่วนกองช่าง

 

1. ฝ่ายก่อสร้าง

- ก่อสร้างและบูรณะแผน
- ก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
- งานระบบข้อมูลแผนที่

2. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

3. ฝ่ายผังเมือง

- วางระบบผังเมือง
- งานบริหารจัดการผังเมือง

4. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

 

- งานระบายน้ำ
- ไฟฟ้าสาธารณะ
- จัดตกแต่งสถานที่
- ประสานสาธารณูปโภคและกิจกรรมการประปา


ส่วนการศึกษา

 

 

- ฝ่ายบริหารงานการศึกษา

- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

- ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

 

 

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี


 

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: bandang2020@hotmail.com
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้245
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้316
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1935
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3221
mod_vvisit_counterเดือนนี้1614
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9969
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด445156

We have: 9 guests online
IP ของคุณ: 3.216.79.60
 , 
วันที่ 04 ธ.ค. 2020
Homeอำนาจและหน้าที่

.:: ลิงค์แนะนำ ::.