ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

  • PDFพิมพ์อีเมล

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

         ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี มีอยู่หลายประการ  สามารถสรุปได้ดังนี้

                 1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งการบรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives)  มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้  ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

                 2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวีธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด

                 3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นการลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง  เนื่องจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม  การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง

                 4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดำเนินการคู่กันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะทำให้การใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการสัมพันธ์กัน  

                 5. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ช่วยให้สร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล และในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้ง  เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย

                 6. แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน

                 7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างถูกต้อง

                 8. สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนา

                 9. สามารถนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่กำหนด

                 10. ทำให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล

                 11. ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และทำให้บุคคลทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล


.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3505
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5482
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29483
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24934
mod_vvisit_counterเดือนนี้62279
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว90783
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2052927

We have: 67 guests, 5 bots online
IP ของคุณ: 3.236.142.143
 , 
วันที่ 16 มิ.ย. 2024
Home+ แผนพัฒนาท้องถิ่นประโยชน์การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

.:: ลิงค์แนะนำ ::.