ลักษณะของแผนพัฒนา 3 ปี

  • PDFพิมพ์อีเมล

ลักษณะของแผนพัฒนา 3 ปี

           แผนพัฒนา 3 ปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
          นอกจากนั้น แผนพัฒนา 3 ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แผนพัฒนา 3 ปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้สอดคล้องกับความต้องการ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
         ดังนั้น  แผนพัฒนาสามปี จึงควรมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
                  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                  2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผล
                  3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 3 ปี  
                  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี


.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1042
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1446
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12995
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11238
mod_vvisit_counterเดือนนี้46432
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว61973
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1946297

We have: 24 guests, 3 bots online
IP ของคุณ: 44.222.104.206
 , 
วันที่ 26 พ.ค. 2024
Home+ แผนพัฒนาท้องถิ่นลักษณะของแผนพัฒนา 3 ปี

.:: ลิงค์แนะนำ ::.