เป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด

  • PDFพิมพ์อีเมล

เป้าประสงค์รวม

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการมีงานทำ  การค้า  การลงทุนและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัด
2) เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่เป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
3) เกษตรกรมีอาชีพมั่นคงพ้นจากความยากจน  และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
4) ผลผลิตด้านการเกษตรมีความปลอดภัย  และได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด
5) เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทิศทางเกษตรอุตสาหกรรม
6) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว  และการบริการเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้
7) คนอุดรธานีมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการค้าการลงทุน
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดอุดรธานีสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
3) ร้อยละจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนลดลงต่อปี
4) ระดับความสำเร็จของสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
5) สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าเกษตรในภาคเกษตรอุตสาหกรรม
6) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
7) ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
8) ระดับความสำเร็จของการยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษา
9) ระดับความสำเร็จของการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข
10) ระดับความสำเร็จของพัฒนาครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน
11) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านสังคมและคุณภาพชีวิตจังหวัดอุดรธานี
12) ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความสงบสุขและความสามัคคี
13) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
14) ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
15) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16) ระดับความสำเร็จด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการคุณภาพรัฐ (จังหวัดอุดรธานี)


.:: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: bandang2020@hotmail.com

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้202
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้270
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2820
mod_vvisit_counterเดือนนี้68
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14880
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด381640

We have: 5 guests online
IP ของคุณ: 18.208.132.33
 , 
วันที่ 01 มิ.ย. 2020
Home+ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด

.:: ลิงค์แนะนำ ::.