.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ธันวาคม 30, 2019

บันทึกการประชุมสภา อบต.บ้านแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562

บันทึกการประชุมสภา อบต.บ้านแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโชติพิบูลย์…
ธันวาคม 23, 2019

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผช.จพง.ธุรการ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง…
ธันวาคม 16, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
พฤศจิกายน 29, 2019

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2562…
พฤศจิกายน 26, 2019

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านแดง และตำบลใกล้เคียง ร่วมงานโครงการประเพณีลอยกระทงร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านแดง และตำบลใกล้เคียง ร่วมงานโครงการประเพณีลอยกระทงร่วมสืบสานวัฒนธรร…
พฤศจิกายน 04, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ตุลาคม 31, 2019

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานตามภารกิจ คุณวุฒิ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง…
ตุลาคม 28, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนตำบลบ้านแดง หรือ ธนาคารขยะรีไซเคิล

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนตำบลบ้านแดง หรือ ธนาคารขยะรีไซเคิล ดำเนินการอยู่เป็นประจำทุกเดือน โดยก…
กันยายน 22, 2017

ลงพื้นที่เพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยอาสามัครชุมชน บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 2 และบ้านดอน…
กันยายน 06, 2017

ลงพื้นที่มอบสิ่งของและอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับเด็กนักเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

นางจิตรเลขา คนฉลาด (นายก อบต.บ้านแดง) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบสิ่งของและอุ…
สิงหาคม 25, 2017

ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแดง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

นางจิตรเลขา คนฉลาด (นายก อบต.บ้านแดง) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรี…
สิงหาคม 23, 2017

อบต.บ้านแดง ร่วมกับ อบต.นาทราย และอำเภอพิบูลย์รักษ์ ร่วมกันซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านแดง - นาทราย

นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ (นายอำเภอพิบูลย์รักษ์) ร่วมกับ อบต.นาทราย (โดยนายเจริญ ขันทะมูล) และ อบต.บ้านแด…
กรกฏาคม 07, 2017

กิจกรรม KICK OFF เปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแดง และหน่วยงานราชการ ชาวบ้านตำบลบ้านแดง ร่วมกันทำกิจกรรม K…
มิถุนายน 21, 2017

การลดคัดแยกขยะและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ การจัดการขยะอันตรายต่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมพลังชุมชนท้องถิ่น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัต…
พฤษภาคม 24, 2017

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 19:23 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงยาง (แห่งที่ 1) ราคากลาง 769,000.- บาท (-เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยมีข้อกำหนดดังนี้…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2015 เวลา 19:55 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงยาง (แห่งที่ 1) ราคากลาง 769,000.- บาท (-เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:35 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง  จำนวน 1 โครงการ ตามรายการดังต่อไปนี้ - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนด้านหน้าที่ทำการอบต.บ้านแดง หมู่ที่ 11 ราคากลาง  200,000.- บาท…

ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง

วันพุธที่ 07 มกราคม 2015 เวลา 09:45 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดง รวม 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ราคากลาง 144,000.-บาท( สายทางแยกทางหลวงชนบท อด 4066  ไปโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ )2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ราคากลาง 147,000.-บาท( สายทางทางเข้าตลาดสด อบต.บ้านแดง ด้…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล สายบ้านโนนลือชัย หมู่ที่ 9

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 17:30 น.
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล สายบ้านโนนลือชัย หมู่ที่ ๙ บ้านไชยวานน้อย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 630 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 2,075,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมานี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ/เดือน ::.

.:: คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

jitlaka.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

null.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: bandang2020@hotmail.com
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้247
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2325
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3007
mod_vvisit_counterเดือนนี้1639
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9969
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด445181

We have: 6 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.216.79.60
 , 
วันที่ 05 ธ.ค. 2020
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.